Wykaz oznaczeń obuwia bezpiecznego

 

Znakowanie obuwia ochronnego

W celu ułatwienia znakowania wyróżniono kategorie obuwia z najczęściej stosowaną kombinacją wymagań:

 

Kategorie obuwia bezpiecznego wg PN-EN ISO 20345:2012

Symbol Wymaganie
SB obuwie bezpieczne wyposażone w podnoski zabezpieczające przed uderzenie o mocy 200J (dżuli)
S1 wymogi jak SB + dodatkowo:

  • zabudowana pięta
  • właściwości antystatyczne
  • absorpcja energii w części piętowej
  • odporność na olej
S2 wymogi jak dla S1 + dodatkowo ograniczona przepuszczalność i absorpcja wody
S3 wymogi jak dla S2 + dodatkowo odporność na przebicie od podłoża z siłą 1100N

 

Symbole do oznakowania dodatkowych właściwości obuwia

Symbol Wymaganie
P odporność na przebicie od podłoża
A obuwie antyelektrostatyczne
C obuwie prądoprzewodzące
I obuwie elektroizolacyjne
HI izolacja spodu od ciepła
CI izolacja spodu od zimna
E obuwie absorbujące energię w części piętowej
WR/WP obuwie wodoodporne
WRU ograniczona przepuszczalność i absorpcja wody
HRO odporność spodów na kontakt z gorącym podłożem
CR odporność na przecięcie
M ochrona śródstopia
AN ochrona kostki
FO odporność podeszew na olej napędowy
SRA Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS)
SRB Odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym glicerolem
SRC Odporność na poślizg na obydwu w/w podłożach